โปรเน็ต ดีแทครายวัน ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ดีแทครายวัน ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 24 ชม
29 บาท / 24 ชม
(รวมภาษี 31.03 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*377*8826310#
32 บาท / 24ชม
(รวมภาษี 33.17 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*387*8826310#
55 บาท / 24 ชม
(รวมภาษี 58.85 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*397*8826310#

โปรเน็ต ดีแทครายสัปดาห์ ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ดีแทครายสัปดาห์ ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 7 วัน
89 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 512 Kbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*348*8826310#
120 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 128.40 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*378*8826310#
220 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 235.40 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*388*8826310#
330 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 353.1 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*398*8826310#

โปรเน็ต ดีแทครายเดือน ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ดีแทครายเดือน ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 30 วัน
350 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 374.50 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*379*8826310#
650 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 695.5 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*389*8826310#
1110 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 1187.7 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*597*8826310#

โปรเน็ต ดีแทคมาราธอน ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ดีแทคมาราธอน ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 90 วัน
750 บาท / 90 วัน
(รวมภาษี 802.5 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*591*8826310#
1200 บาท / 90 วัน
(รวมภาษี 1284 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*594*8826310#
1800 บาท / 90 วัน
(รวมภาษี 1926 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *104*598*8826310#