โปรเน็ต ais รายวัน ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ais รายวัน ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 24 ชม
25 บาท / 24 ชม
(รวมภาษี 26.75 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7021*005934#
28 บาท / 24 ชม
(รวมภาษี 29.96 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7381*005934#
32 บาท / 24 ชม
(รวมภาษี 34.24 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*620*005934#
45 บาท / 24ชม
(รวมภาษี 48.15 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 6 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7209*005934#

โปรเน็ต ais รายวัน ตามปริมาณ

รหัสสมัครโปรเน็ต ais รายวัน ใช้ได้ตามปริมาณ ถ้าใช้หมดแล้วถือว่าโปรนี้ได้หมดลง หากใช้ไม่หมดครบ 24 ชม ก็จะถือว่าโปรนี้หมดลง
45 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 48.15 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 2 GB
สมัครกด *777*7032*005934#
49 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 52.43 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด จนครบ 3 GB
สมัครกด *777*7028*005934#
69 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 73.83 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 4 GB
สมัครกด *777*7033*005934#

โปรเน็ต ais 2 วัน ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ais รายวัน ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 24 ชม
35 บาท / 2 วัน
(รวมภาษี 37.75 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7380*005934#
55 บาท / 2 วัน
(รวมภาษี 58.85 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7384*400925#
75 บาท / 2 วัน
(รวมภาษี 80.25 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 6 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7385*005934#

โปรเน็ต ais 3 วัน ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ais 3 วัน เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งานควเร็วคงทีตลอด 3 วัน
55 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 58.85 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ความเร็วไม่ตก
สมัครกด *777*7096*400925#

โปรเน็ต ais รายสัปดาห์ ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ais รายสัปดาห์ ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 7 วัน
120 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 128.40 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7098*005934#
150 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 160.50 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7382*400925#
220 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 235.40 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7154*005934#
270 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 288.90 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 6 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7210*005934#

โปรเน็ต ais รายสัปดาห์ ตามปริมาณ

รหัสสมัครโปรเน็ต ais รายสัปดาห์ ใช้ได้ตามปริมาณ ถ้าใช้หมดแล้วถือว่าโปรนี้ได้หมดลง หากใช้ไม่หมดครบ 7 วัน ก็จะถือว่าโปรนี้หมดลง
99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 1 GB
สมัครกด *777*746*005934#
119 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 127.33 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด จนครบ 3 GB
สมัครกด *777*7048*005934#
150 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 160.5 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 4 GB
สมัครกด *777*7050*005934#

โปรเน็ต ais รายสัปดาห์ เหมาเหมา โทร + เน็ต

รหัสสมัครโปรเน็ต ais รายสัปดาห์ เหมาเหมา โทร + เน็ต
144 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 154.08 บาท)
ใช้เน็ตได้
ที่ความเร็ว 384 Kbps จนครบ 2.5 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 Kbps
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น(ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
สมัครกด *777*7343*005934#
154 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 164.78 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว512 Kbps จนครบ 2.5 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 Kbps
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น(ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
สมัครกด *777*7344*005934#
129 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 138.03 บาท)
ใช้เน็ตได้
ที่ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 Kbps
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น(ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
สมัครกด *777*7241*005934#
229 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 245.03 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว4 Kbps จนครบ 7 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 Kbps
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น(ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
สมัครกด *777*7242*005934#

โปรเน็ต ais รายเดือน ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ais รายเดือน ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 30 วัน
350 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 374.50 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7153*005934#
450 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 481.50 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7383*400925#
650 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 695.50 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7159*005934#
850 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 909.50 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 6 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7211*005934#

โปรเน็ต ais รายเดือน เต็มสปีด ตามปริมาณ

รหัสสมัครโปรเน็ต ais รายเดือน ใช้ได้ตามปริมาณ ถ้าใช้หมดแล้วใช้ต่อที่ความเร็ว 128 kbps หากใช้ไม่หมดครบ 30 วัน ก็จะถือว่าโปรนี้หมดลง
199 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 212.93 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 1 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps
-
สมัครกด *777*984*005934#
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด จนครบ 3 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps
เล่น Ais Wifi ไม่จำกัด
สมัครกด *777*985*005934#
699 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 747.93 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 6 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps
เล่น Ais Wifi ไม่จำกัด
สมัครกด *777*986*005934#
799 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 854.93 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด จนครบ 12 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps
เล่น Ais Wifi ไม่จำกัด
สมัครกด *777*987*005934#
888 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 950.16 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 14 GB
หลังจากนั้นใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps
เล่น Ais Wifi ไม่จำกัด
สมัครกด *777*9031*005934#

โปรเน็ต ais มาราธอน 90 วัน ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ais มาราธอน ไม่ลดความเร็ว ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดตลอด 90 วัน
800 บาท / 90 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7379*005934#
1285 บาท / 90 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7398*005934#
1925 บาท / 90 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7399*005934#

โปรเน็ต ais มาราธอน 180 วัน (6เดือน) ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ais มาราธอน ไม่ลดสปีด ใช้งานตลอด 180 วัน (6 เดือน)
1200 บาท / 180 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7328*005934#

โปรเน็ต ais มาราธอน 360 วัน (1ปี) ไม่ลดสปีด

รหัสสมัครโปรเน็ต ais มาราธอน ไม่ลดสปีด ใช้งานตลอด 360 วัน (1ปี)
1800 บาท / 360 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด ไม่ลดความเร็ว
สมัครกด *777*7329*005934#

โปรโทร ais คิดเป็นนาที

โทรได้ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
โทรทุกเครือข่าย18 นาที
สมัครกด *777*8*400925#
50 บาท / 10 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
โทรทุกเครือข่าย100 นาที
สมัครกด *777*200*400925#