น้ำ เป็นทรัพยากรที่มีบทบาทสำคัญที่เราต้องใช้สอยในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆ วัน และปั๊มน้ำก็เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากกับการจัดหาน้ำในหลายๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในครัวเรือน, การเกษตร, การประมง, งานอุตสาหกรรมและการผลิต หรือในงานธุรกิจต่างๆ ก็ตาม ในบทความนี้เราจึงอยากมานำเสนอ 10 ปั๊มน้ำ ยี่ห้อไหนดี? ประหยัดพลังงาน คุณภาพดี ปั๊มน้ำ แรงดันสูง จ่ายน้ำสม่ำเสมอ รวมถึงประโยชน์และวิธีการเลือกปั๊มน้ำ จากปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณได้อย่างมีคุณภาพดีที่สุด | จัดอันดับโดย Pro4289.com

แนะนํา 10 อันดับ ปั๊มน้ำ ยี่ห้อไหนดี 2024

1

Hitachi ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 750 วัตต์ รุ่น WM-P750XV

2

Mitsubishi ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 300 วัตต์ รุ่น EP-305R

3

ITC ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150 วัตต์ รุ่น HTC-M150GX5

4

BEC ปั๊มน้ำ 1500 วัตต์ รุ่น DCPM50-17-110-1500

5

Dayuan ปั๊มน้ำหอยโข่งมัลติเสตจ 1300 วัตต์ รุ่น HM

6

CLINTON ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 370 วัตต์ 1นิ้ว รุ่น PS-145A

7

Lucky Pro ปั๊มน้ำ 180 วัตต์ รุ่น LP-MQS130B/A

8

Clinton ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ 400 วัตต์ รุ่น 4CTDC48V

9

Big Bear ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 แรงม้า รุ่น CP-S400/4

10

Hecto ปั๊มน้ำหอยโข่ง กำลัง 2 แรงม้า รุ่น HF5AN

ปั๊มน้ำ ยี่ห้อดัง ยอดนิยม

WM-P400XV
WT-P400XX
WM-P250XX
CT-100QJD509-11
DP1100W+AUTO
CKJ-750A
DCPM50-17-110-1500
DCPM26-15-72-1100
DCPM21-14-72-750
WP-355R
EP-305R
WP-255R
HTC-M350GX5
HTC-M300GX5
HTC-M150GX5
DAYUAN รุ่น DHM
DAYUAN รุ่น DSM70
DAYUAN รุ่น A1
LP-MQS250A
LP-LW155EA
LP-MQS136B/A
CP-300C
CPD-300
CP-S300/3
ALPHA FOREMAN 370
FRANKLIN TRI25-10
MATRIX 18-4T/3

ปั๊มน้ำ ยอดนิยม ขายดี - ประจำเดือน

ประโยชน์ของปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำมีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายสถานที่และหลายๆ สถานการณ์ ดังนี้:

 • ใช้เพื่อส่งน้ำเข้าไปใช้ในบ้านและใช้ในครัวเรือน: การใช้ปั๊มน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าบ้านช่วยให้มีน้ำในการใช้ทำอาหาร, อาบน้ำ, ล้างจาน และกิจวัตรประจำวันอื่นๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องขึ้นบ่อน้ำหรือใช้กระบวนการในการดูดน้ำเอง
 • ใช้สำหรับสระว่ายน้ำ: ปั๊มน้ำใช้ในการเปิดใช้งานระบบกรองน้ำในสระว่ายน้ำและให้น้ำไหลผ่านและกลับไปยังสระ ซึ่งช่วยให้สระว่ายน้ำคงความสะอาดและมีคุณภาพที่ดี
 • ใช้น้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์: การเลี้ยงสัตว์ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก เช่น การให้น้ำแก่สัตว์เลี้ยง, น้ำสำหรับอาหารสัตว์ และการทำสระน้ำสำหรับสัตว์น้ำ เป็นต้น ปั๊มน้ำช่วยให้การเลี้ยงสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้น้ำแก่สัตว์เลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยในการเพิ่มแรงดันน้ำ: ในบางกรณี การใช้ปั๊มน้ำสามารถเพิ่มแรงดันน้ำในระบบท่อน้ำ มักใช้ในการให้น้ำถึงสถานที่ที่ต้องการแรงดันสูง เช่น ในการดูดน้ำจากบ่อลึกขึ้นไปยังบ้านหรืออาคารที่สูงได้อย่างเหมาะสม
 • ใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำ: ปั๊มน้ำใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำจากที่นึงไปยังที่อื่นๆ โดยเฉพาะในโครงการสร้างบ่อน้ำ, ระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบน้ำในสระว่ายน้ำ, ระบบน้ำเพื่อการเกษตร และการเคลื่อนย้ายน้ำในกระบวนการอุตสาหกรรม หรือใช้ในการจัดการน้ำในสถานที่ที่ไม่มีระบบน้ำสาธารณะ
 • ใช้ในการรดน้ำ: ปั๊มน้ำใช้ในการรดน้ำสวนผักหรือสวนผลไม้ได้ เพื่อให้น้ำส่งถึงต้นไม้และพืชอย่างเพียงพอ โดยที่ไม่ต้องใช้สิ้นเปลืองแรง ระบบน้ำอัตโนมัติสามารถควบคุมจำนวนการจ่ายน้ำที่ไหลออกมาได้อย่างเหมาะสม
 • ใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม: ปั๊มน้ำมีบทบาทสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้างเช่น ในการระบายน้ำท่วม, การประมวลผลน้ำ, การทำงานในโรงงานผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • ใช้ในระบบรักษาความอุ่นและระบบระบายความร้อน: ในระบบรักษาความอุ่นของน้ำร้อนในบ้านหรืออาคาร ปั๊มน้ำช่วยให้น้ำร้อนไหลไปยังที่ต้องการ และในระบบระบายความร้อนช่วยให้น้ำร้อนถูกนำไปใช้ในการทำงานอย่างประหยัดพลังงาน
 • ใช้ในระบบการอนุรักษ์น้ำ: ปั๊มน้ำสามารถใช้ในการนำน้ำจากแหล่งน้ำที่มีความสะอาดมาใช้ในการรดน้ำพืชหรือในระบบที่ทำให้น้ำไหลออกมาจากแหล่งน้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดน้ำ
 • ใช้ในสถานที่ที่ไม่มีการส่งน้ำในพื้นที่นั้น: ในบางกรณีที่ไม่มีระบบน้ำในพื้นที่ใดๆ ก็ตาม ปั๊มน้ำสามารถใช้เพื่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังสถานที่ที่ต้องการได้
 • ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ: ในโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ เช่น การจัดการน้ำในเขื่อน, การจัดการน้ำเสีย และโครงการในการควบคุมน้ำจะใช้ปั๊มน้ำเพื่อควบคุมน้ำให้ไหลตามที่ต้องการ

การใช้ปั๊มน้ำมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร, อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ปั๊มน้ำช่วยให้น้ำสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ในหลายๆ สถานการณ์และงานที่แตกต่างกัน

วิธีเลือกซื้อปั๊มน้ำ

การเลือกซื้อปั๊มน้ำเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการใช้งานในการส่งน้ำไปยังบ้านหรือตามสถานที่อื่นๆ ที่คุณต้องการ ดังนั้น การเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณใช้งานปั๊มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้ดี เราจึงมีวิธีดีๆ ที่จะช่วยให้คุณเลือกปั๊มน้ำได้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการนำไปใช้งานของคุณ:

 1. กำหนดความต้องการในการใช้งาน: คุณต้องรู้ว่าจะนำปั๊มน้ำไปใช้ที่ไหนและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใด เช่น ต้องการส่งน้ำไปใช้ในบ้าน, ใช้ในงานเกษตร ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ หรือใช้เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันน้ำในบางสถานที่
 2. ความต้องการของแรงดันและการไหลของน้ำ: พิจารณาว่าคุณต้องการเกี่ยวกับแรงดันและการไหลของน้ำระดับใด เพราะจะช่วยให้คุณเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้คุณมีน้ำที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับงานที่คุณต้องการใช้น้ำ
 3. ขนาดของท่อ: แนะนำให้ตรวจสอบขนาดของท่อที่คุณจะใช้กับปั๊มน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มน้ำที่คุณเลือกมีขนาดที่เหมาะสมกับท่อได้เป็นอย่างดี
 4. ความหนักของน้ำ: ควรทราบความหนักของน้ำที่คุณจะสูบ น้ำที่มีการสูบจากบ่อลึกต้องมีปั๊มที่มีความสามารถในการดูดน้ำลึกอย่างเพียงพอ
 5. คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ: คำนึงถึงความต้องการเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการควบคุมความเร็ว, ควบคุมแรงดัน, ควบคุมอุณหภูมิน้ำ หรือคุณสมบัติอื่นๆ พิเศษที่ควรมีเพื่อให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 6. คุณภาพและยี่ห้อ: เลือกปั๊มน้ำจากยี่ห้อที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียงที่ดีในคุณภาพของการผลิต การเลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงจะช่วยให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพและความทนทานของปั๊มน้ำได้
 7. การบำรุงรักษา: ควรตรวจสอบว่าปั๊มน้ำที่คุณเลือกมีการบำรุงรักษาที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สมเหตุสมผล
 8. ราคา: ควรเปรียบเทียบราคาและคุณภาพที่ได้รับของแต่ละรุ่นหรือยี่ห้อของปั๊มน้ำ เพื่อให้คุณเลือกปั๊มน้ำที่มีคุณภาพและที่ความคุ้มค่าที่สุดสำหรับงบประมาณของคุณ
 9. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่แน่ใจว่าปั๊มน้ำใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณ คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปั๊มน้ำเพื่อรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติม หรือสามารถอ่านรีวิวและความคิดเห็นจากผู้ใช้คนอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำที่คุณสนใจอยู่ได้

การเลือกปั๊มน้ำเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้คุณมีระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพและใช้งานปั๊มน้ำได้ในระยะยาว แต่อย่าลืมทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของคุณก่อนที่จะตัดสินใจซื้อปั๊มน้ำมาใช้งาน และให้ความสำคัญกับคุณภาพ รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

โดยสรุป ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์และของใช้ในบ้านที่มีความสำคัญ การใช้ปั๊มน้ำในชีวิตประจำวันและในหลายๆ สถานการณ์มีความจำเป็นอย่างมาก ปั๊มน้ำช่วยให้เข้าถึงน้ำได้ตลอดเวลา และเป็นส่วนสำคัญในการจัดหาน้ำเข้ามาใช้ในสถานที่ที่ต้องการ ไม่ว่าจะใช้ภายในบ้าน, ครัวเรือน, ธุรกิจ, การเกษตร และอุตสาหกรรม เครื่องปั๊มน้ำเป็นสิ่งจำเป็นจึงควรให้ความสำคัญต่อวิธีการเลือกซื้อ เพื่อให้คุณเลือกปั๊มน้ำมาใช้งานอย่างเหมาะสม และควรให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาเพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อย

ประเภทของปั๊มน้ำมีมาหมายหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบและการใช้งาน โดยเรามีประเภทของปั๊มน้ำที่พบเห็นบ่อยและเป็นที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่:

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Automatic Water Pump) เป็นปั๊มน้ำที่ใช้กันตามบ้านและในครัวเรือน หรือที่พักอาศัย ทำงานโดยเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติตามการเปิดใช้งานของอุปกรณ์ใช้น้ำ สามารถส่งน้ำไปยังจุดต่างๆ ภายในบ้านได้ดี
 • ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Water Pump) ทำงานคล้ายๆ กับปั๊มอัตโนมัติ เพียงแต่ต้องเปิด-ปิดสวิตซ์เอง
 • ปั๊มหอยโข่ง (Diaphragm Pump) เป็นปั๊มที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในการเกษตร สามารถส่งน้ำไปยังที่ไกลๆ หรือดึงน้ำขึ้นไปบนอาคารสูงได้
 • ปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ (Submersible Pump) นิยมใช้กับงานสูบน้ำออก เช่น บ่อน้ำพุ หรือสระว่ายน้ำ เป็นต้น มีกำลังส่งต่ำ แต่สูบน้ำได้ในปริมาณมากนั่นเอง

ปั๊มน้ำสามารถใช้ในการสูบน้ำจากบ่อ, บาดาล, สระว่ายน้ำ, ระบายน้ำในงานก่อสร้าง, การรดน้ำพืช, การนำน้ำไปใช้ในระบบน้ำร้อน, การเลี้ยงสัตว์น้ำ และในหลายๆ งานอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพของการใช้งานโดยขึ้นอยู่กับการดูแลและบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้น การตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำเป็นประจำจะช่วยให้ปั๊มน้ำในงานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้ปั๊มที่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการด้วยนั่นเอง

ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานปั๊มน้ำ ในกรณีที่ปั๊มน้ำไม่มีคุณภาพหรือถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน อาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นได้ เช่น เกิดการรั่วไหล, ปั๊มน้ำทำงานติดขัด หรือได้รับความเสียหายด้วยเหตุผลทางเทคนิคอื่นๆ และปัญหาที่เกิดจากการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง

ปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพมักมีการออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยและสามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำที่สูบได้ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากที่สุด